Kontakt

Poprosić o wycenę


Szczegóły firmy

tel.: (+4822) 616 60 61, (+4822) 616 60 63
Wyjazdy incentive: marketing@redotour.pl
Konferencje i szkolenia: dorota@redotour.pl
Turystyka biznesowa: bilety@redotour.pl
Wyjazdy indywidualne: anna@redotour.pl

Wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Województwa Mazowieckiego NR 873
Gwarancja ubezpieczeniowa Odpowiedzialności Cywilnej Organizatora i Pośrednika Turystyki w Signal Iduna

Centrum Podróży REDO TOUR Sp. z o.o.
ul. Jakubowska 10 lok. 2, 03-902 Warszawa
NIP: 521-341-37-05
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS 0000268066
Wysokość Kapitału Zakładowego 51 000 PLN